PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Jakie najważniejsze zadania są stawiane przed służbami utrzymania ruchu? Każdego dnia należy zapewnić maksymalną niezawodność oraz co najmniej utrzymać potencjał eksploatacyjny wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się w danym zakładzie. Oczywiście nie zapominając o bezpieczeństwie oraz optymalizacji kosztów. Pogodzić te wszystkie zadania jest trudno, ale należy próbować. Z zastosowaniem nowoczesnych technologii, możliwe jest wydłużenie pracy maszyn bez przestojów, a także skrócenie czasu niezbędnego na serwis i naprawy. W ramach konferencji Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w Zakładach Produkcyjnych zorganizowanej w Bielsku Białej przez firmę Axon Media uczestnicy mieli możliwość wysłuchania siedemnastu prezentacji obejmujących swym zakresem tematycznym zagadnienia związane z szeroko pojętym utrzymaniem ruchu od zabezpieczania śrub przed odkręcaniem po stosowanie autonomicznych robotów mobilnych mogących stanowić poważne wsparcie w utrzymaniu ciągłości procesów produkcyjnych. Każdy z ponad 60 uczestników wydarzenia znalazł technologie i rozwiązania, które są możliwe do zatasowania w jego firmie.

 

Pomiary bezkontaktowe stanowiły ważną grupę tematyczną w trakcie prezentacji. Bezkontaktowe pomiary temperatury za pomocą kamer termowizyjnych stanowią istotne narzędzie w wykrywaniu anomalii temperaturowych mogących być symptomem występowania uszkodzenia. Techniką, która bardzo dobrze uzupełnia termografię, to pomiary ultradźwiękowe. Dzięki fizyce ultradźwięków pozwalają ona na szybkie i pewne wykrywanie m.in. kwitacji, uszkodzenia łożysk lub wykrywanie wycieków sprężonego powietrza za pomocą prostego pomiaru, który wskazuje źródło powstających problemów.

 

Innym problemem powszechnie występującym w przemyśle jest szybkie zużycie oleju hydraulicznego. Mikrofiltracja pozwala obniżyć klasę czystości oleju. Niekiedy wymagana jest oczyszczanie nawet czyszczenie nowych olejów. Im dłuższa droga od producenta do użytkownika tym jest bardziej zanieczyszczony. Najwięcej zanieczyszczeń jest w oleju gromadzonym w beczkach stalowych ze względu na przemarzania, skraplanie, parowanie, dlatego w nowym oleju pojawia się woda, szczególnie na dnie beczki. Zaprezentowano szybkie i skuteczne metody oczyszczania oleju, przez co można 5 do 10 razy rzadziej przeprowadzać wymianę oleju w instalacji.

Ciekawym, nowym rozwiązaniem zaprezentowanym podczas konferencji była możliwość zastosowania magnetostrykcji do pomiaru położenia, m.in. do zastosowania w siłownikach linowych. Dzięki braku elementów mechanicznych mogą być  stosowane w trudnych środowiskach (hermetyczna obudowa), nie ma konieczności wielokrotnej kalibracji. Dodatkowo czujniki takie charakteryzują się wysoką powtarzalnością i dokładnością pomiaru (nawet do 0,5µm). Brak konieczności stosowanie elementów mechanicznych, takich jak np. wtyczki i złączki, stanowi także wartość dodaną w wielu zastosowaniach, kiedy konieczne jest przesyłanie danych i zasilania pomiędzy podzespołami maszyn które są względem siebie w ruchu. Przy obecnym stanie techniki jest to już możliwe, kiedy na odległość ok. 10mm możemy przesyłać nie tylko dane cyfrowe, ale również zasilanie o mocy do 50W.

 

Oprócz zapewnienia wysokiej niezawodności i gotowości urządzeń, prowadzenie napraw i innych czynności obsługowych ma również kolosalne znaczenie dla każdej firmy produkcyjnej. W tym wypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi. Zarówno tych najbardziej podstawowych narzędzi ręcznych o wysokiej jakości, a także narzędzi inteligentach, jak np. klucze dynamometryczne o elektronicznie nastawianym momencie dokręcania. Kiedy naprawa nie może być wykonana własnymi środkami, niezbędne jest wsparcie wysoko wykwalifikowanych firm serwisowych, które oprócz napraw bieżących, dla najbardziej wymagających aplikacji prowadzą np. serwis wymienny. Dzięki temu szybko za uszkodzony układ można uzyskać pełnosprawny zamiennik. Nawet jeśli dany komponent nie jest już produkowany i został pozbawiony wsparcia producenta.

 

Część prezentacyjną i wystawienniczą, które odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, dopełniły warsztaty techniczne dotyczące ultradźwiękowego monitorowania stanu maszyn i pracy z mobilnym robotem AMR. W każdym z warsztatów, mimo dość później godziny wzięło udział kilkunastu uczestników, dzięki czemu nowoczesne rozwiązania mogły zostać zaprezentowane szerokiej grupie.

 

Autor: Wojciech Jamrozik