PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Sytuacja epidemiczna i związany z nią lockdown zaburzył relacje gospodarcze nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nowa „normalność” to ciągłe wyzwanie dla biznesu, a w szczególności firm produkcyjnych, które są kołem zamachowym gospodarki. Zakłady produkcyjne, pomimo pandemii, funkcjonują i muszą dostosowywaćsię do nieustannego rozwoju nowoczesnych technologii, tj. Internet Rzeczy (IoT) czy technologie przemysłu przyszłości 4.0.

 

Wychodząc naprzeciw wielu wyzwaniom osoby zajmujące się Utrzymaniem Ruchu starają się na bieżąco poprawiać efektywność i ciągłość produkcji poprzez utrzymanie maszyn, ocenę, diagnostykę i profilaktykę, po ulepszanie jakości produktów oraz ostatnie nie mniej ważne, bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Ich rolą jest nie tylko reagowanie na bieżące problemy i wyzwania, ale również ich przewidywanie, by zwiększyć wydajność maszyn, zredukować koszty i polepszyć jakość procesów. Wsparciem w codziennej pracy służb UR są nowe rozwiązania. Oprócz wymaganego dużego doświadczenia, również istotne jest posiadanie najnowszego know-how i umiejętność adaptacji do zaistniałych sytuacji – w szczególności w tych trudnych dla wszystkich covidowych czasach.

 

Celem konferencji pt. „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”, która odbyła się 30 czerwca w Hotelu Faltom w Gdyni, było ułatwienie przedstawicielom przedsiębiorstw produkcyjnych dostępu do informacji o najnowszych urządzeniach, rozwiązaniach i technologiach. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i kompleksowy, odbyło się łącznie 17 prelekcji. Ponadto, na stoiskach wystawienniczych blisko 30 firm i ekspertów dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentowało swoje produkty i usługi. Wartością dodaną był niewątpliwie networking i rozmowy bezpośrednie z ekspertami, w tym rozmowy pomiędzy uczestnikami i wymiana doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość skonsultowania i znalezienia rozwiązań na problemy jakie często mają miejsce w ich zakładach przemysłowych.

 

Podczas trzech bloków merytorycznych zaprezentowano wiele ciekawych i praktycznych rozwiązań, mających wpływ na poprawę efektywności utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Większość ekspertów podkreślała, że bardzo pomocna jest prewencja i predykcja zdarzeń, np. przy wykorzystaniu termowizji i podczerwieni, określonych przez jednego z prelegentów jako „szósty zmysł” w utrzymaniu ruchu.

 

Poruszono aspekty związane z efektywnością energetyczną i monitoringiem zużycia mediów, pokazano m.in. narzędzie informujące o aktualnym stanie maszyn.

 

Nie zabrakło też takich rozwiązań jak czujniki, bezpieczniki topikowe, czy pomiary ultradźwięków, które na co dzień pomagają w diagnostyce i dają możliwość na niemal natychmiastową reakcję i naprawę poszczególnych podzespołów. Dzięki takim technologiom można w porę zidentyfikować źródła awarii i uniknąć nieopłacalnych przestojów na liniach produkcyjnych.

 

Z obszaru przemysłu przyszłości 4.0 pokazano m.in. nowoczesne oprogramowania do sterowania i monitoringu automatyzacji czy diagnostyki, które mogą być wpięte w dany system informatyczny danej firmy. Zaprezentowano również kompleksowe systemy zaopatrzenia produkcji i działów utrzymania ruchu, dzięki któremu można ograniczyć koszty zakupywanych elementów i skrócić czas dostawy.

 

Poza cyfrowymi technologiami warto zabezpieczać „twardą” infrastrukturę. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o zaletach systemu klinującego i korzyści płynących z jego zastosowania, który zapobiega samoczynnemu odkręcaniu i luzowaniu się śrub. Nie mniej ważne jest również zapewnienie odpowiedniego smarowania.

 

Pokazano bardzo ciekawe przykłady rozwiązań jak można zautomatyzować smarowanie maszyn i urządzeń, w szczególności, gdy punkty smarownicze znajdują się w miejscach niebezpiecznych i trudnodostępnych.

 

Ciekawym rozwiązaniem jest mikrofiltracja, która pozwala bez skomplikowanej ingerencji czyścić układy hydrauliczne bez przestoju produkcji. Ponadto zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej armatury przemysłowej, zarówno tej działającej w wysokich, jak i niskich temperaturach, daje to korzyść w postaci zabezpieczenia elementów, ale również generuje znaczne oszczędności w eksploatacji.

 

Każde z przedstawionych rozwiązań daje korzyści w postaci zabezpieczenia elementów, ale również generuje znaczne oszczędności w eksploatacji, bez potrzeby postoju urządzeń.

 

W jednym z bloków tematycznych poświęcono uwagę łożyskom, określonych przez jednego z ekspertów jako najbardziej krytyczne części maszyn. Pokazano przykład w jaki sposób łożyska baryłkowe mogą zwiększyć wydajność i trwałość maszyn. Była też mowa o wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań do diagnozowania łożysk tocznych, takie jak metoda SPM HD czy wykorzystanie ultradźwięków do inspekcji stanu łożysk i innych urządzeń mechanicznych.

 

W programie wydarzenia poruszone zostały również aspekty związane z utrzymaniem czystości i porządku w warsztatach i zakładach produkcyjnych. Elementy te bez wątpienia mają wpływ nie tyko na niezawodność w utrzymaniu ruchu, ale przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo pracowników. A jeśli mowa o bezpieczeństwie to warto postawić na odpowiednie środki dostępu do punktu obsługi maszyn, tak aby uniknąć wypadków przy pracy na wysokości i w trudno dostępnych miejscach.

Na zakończenie konferencji zorganizowano dwa praktyczne warsztaty. Pierwszy dotyczył ultradźwiękowego monitoringu stanu maszyn, który poprowadził ekspert z firmy UE Systems. Drugi warsztat pt. „Praktyczne podejście do diagnostyki drganiowej oraz pomiaru drgań maszyn” został przeprowadzony przez firmę IFM Electronic.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, podczas prelekcji i na warsztatach tematycznych. Wydarzenie zgromadziło łącznie blisko 80 uczestników, przedstawicieli lokalnych firm, ale również tych z poza regionu trójmiasta.

 

Niewątpliwie każdy z uczestników zatęsknił do spotkań na żywo, co potwierdza duża frekwencja. Wszyscy jednogłośnie ocenili, że formuła zdalnej konferencji przez internet nie oddałaby takiego efektu jak rozmowy bezpośrednie. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wydarzenie zostało zorganizowane w pełnym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu uczestników – organizatorzy zapewnili niezbędne środki ochrony osobistej.

 

Po raz kolejny opinia uczestników potwierdza, że konferencje techniczne są doskonałym punktem do pierwszego kontaktu z ekspertami z branży. Forma łączenia targów z konferencją daje możliwość na bezpośredni kontakt i skonsultowanie danego, indywidualnego przypadku i co ważne na znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

 

Jacek Orliński Quay BHU Sp. z o.o. powiedział, że „jako stały uczestnik konferencji każde takie wydarzenie daje możliwości zdobycia nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i poznania potrzeb klientów. Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek rozwoju dający wymierne korzyści”.

 

Adam Serwach z firmy SUM Poland Sp. z o.o., podkreślił, że udział w konferencjach Axon Media to podstawa ich działania z klientem:. „Od wielu lat jeździmy na te konferencje i dzięki temu zdobywamy nowe kontakty biznesowe do wielu firm. W czasach pandemii, kiedy zostały ograniczone ilości konferencji, bardzo mocno to odczuliśmy. Musieliśmy zacząć szukać zupełnie nowych źródeł dotarcia do klientów. Obecnie kiedy zniesiono ograniczenia odetchnęliśmy z wielką ulgą. Jest to dla nas nadal podstawowe źródło działania marketingowego. Dzięki nim zdobywamy nowe obszary i nowych klientów”.

 

Norbert Wodecki, który reprezentuje Morską Stocznię Remontową „Gryfia”, od ponad dwóch lat uczestniczy w konferencjach technicznych wraz ze swoimi współpracownikami. Ze swojej strony podsumował: „Jesteśmy zadowoleni z przedstawienia ofert danych branż zajmujących się utrzymaniem ruchu. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że za każdym razem dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy i z ciekawością obserwujemy jak przeróżne nowinki techniczne są wdrażane. Za każdym razem z wielką uwagą przysłuchujemy się prelekcjom. Jesteśmy pozytywnie naładowani tą nową wiedzą. Będziemy starać się wdrażać w swoich zakładach pracy te rozwiązania, aby unowocześniać nasze parki maszynowe”.

Konferencja w Rumii została objęta Honorowym Patronatem przez: Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdyni, Krajową Izbę Gospodarczą, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową, Polską Izbę Opakowań, Klaster Metalowy Metalika oraz Pomorską Agencję Rozwoju regionalnego, zarządzającą Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Spotkanie było również medialne wspierane przez liczne portale i czasopisma branżowe.

Autor: Bartosz Świtała