PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Zapewnienie wysokiej wydajności przy jednoczesnym przedłużaniu żywotności maszyn jest wyzwaniem w wielu firmach. Oprócz problemów z którymi organizacje mierzą się od lat, pojawiają się nowe, związane z obecną sytuacją na rynku krajowym oraz rynkach światowych. Wzrost cen energii, wzrost cen oraz trudności w dostępności komponentów oraz surowców sprawiają, że firmy coraz częściej szukają takich from optymalizacji produkcji i utrzymania parku maszynowego, które być może wymagają początkowych inwestycji, ale w dłużnym rozrachunku będą pozwalały na osiągnięcie wymiernych korzyści. Wiele z tych działań związanych jest z podwyższeniem niezawodności maszyn i urządzeń przez prowadzenie monitorowania, diagnozowania, a także optymalizację smarowania i izolacji. Takiej tematyce poświęcona była konferencja „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych”, która odbyła się w Legnicy (19.10.2021). Ponad 20 wystawców, 18 prelegentów przedstawiło szerokie portfolio produktów, usług oraz dzieliło się sowim know-how z blisko siedemdziesięcioma uczestnikami. Prezentacje pobudzały tylko ciekawość uczestników, przez co rozmową na stosikach nie było końca.

Pomiary, monitorowanie, diagnostyka maszyn, urządzeń oraz procesów stanowiła jedne z ważniejszych filarów tematycznych konferencji. Pomiary temperatury, ultradźwięków, drgań są ważnym narzędziem w rękach wprawnego inżyniera utrzymania ruchu. Pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych uszkodzeń, a przez to optymalne zaplanowanie zarówno pracy maszyn, jak i przyszłych działań obsługowych. Jak ważne jest tego typu działania niech poświadczą liczby. Wg. Wyliczeń niemieckich specjalistów średnio godzina przestoju niemieckiej firmy to ponad 4tys. €. Łatwo zatem przeliczyć jaki będzie koszt całodziennego przestoju firmy pracującej w trybie trzyzmianowym.

Nie mniej istotnym zagadnieniem jest zapienienie czystości na stanowisku pracy, a także oczyszczenie powietrza, a także oleju procesowego. Z jednej strony czystość to komfort, z drugiej oczyszczanie oleju pozwala na jego dłuższe użytkowanie co wydanie wpływa na obniżenie kosztów. Oczywiście jakość środków smarnych, a także sposób oraz ilość podanego smaru ma kardynalne znaczenie w zapewnieniu wysokiej zdatności eksploatacyjnej maszyn. Zmniejszanie oporów ruchu związane jest także z odpowiednim łożyskowaniem. Nowoczesne łożyska baryłkowe pozwalają na obniżenie kosztów obsługi węzłów łożyskowych nawet trzykrotnie.

W dobie przemysłu 4.0 komponenty automatyki są tak samo ważne, a wielu przypadkach ważniejsze, niż elementy typowo mechaniczne. Tu niezawodność także ma znaczenie, bo któż chciałby w środku nocy wymieniać przekaźnik, który nagle przestał działać.
W przypadku awarii, których całkowicie nie da się uniknąć, skorzystać można z nowych modeli biznesowych pozwalających na łatwą i optymalną kosztowo naprawę/wymianę urządzeń. Często u wybranych firm możemy otrzymać ofertę zgodnie z zasadą brak naprawy = brak kosztów. Dla działów otrzymania ruchu oprócz serwisu zewnętrznego istotne jest także posiadanie odpowiedniego i właściwie wyposażonego parku warsztatowego. W przypadku narzędzi ręcznych, które są stosowane najczęściej jakość ma bardzo duże znaczenie, a dla kluczy dynamometrycznych, od których właściwego użycia może zależeć bezpieczeństwo maszyn i ludzi wymagania są jeszcze wyższe. Tu z pomocą przychodzą klucze, których nastawy mogą być programowalne cyfrowo uwzględniając zastosowanie sieci IT przedsiębiorstwa do wyboru właściwych nastaw dla poszczególnych maszyn.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również aspekty legislacyjne związane z wytycznymi prawnymi, obowiązkami oraz uprawnieniami, które mają miejsce w trakcie użytkowania maszyn, a są związane z okresowymi i specjalnymi przeglądami maszyn.

Po zakończeniu części prelekcyjnej miały miejsce warsztaty dotyczące ultradźwiękowego stanu maszyn. Były one prowadzone przez specjalistów z firmy UE Systems i obejmowały praktyczne aspekty prowadzenie pomiarów ultradźwiękowych, a także sposoby interpretacji utrzymanych wyników w kontekście diagnostyki maszyn.