PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Sektor produkcyjny w poprzednich latach musiał mierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Niepewność konsumentów, a także ciągłe zmiany wewnątrz organizacji sprawiły, że wiele firm, jeszcze baczniej zaczęło zwracać uwagę na zapewnienie jak najwyższej technicznej jakości swoich instalacji. Wysoka niezawodność na stałe zagościła wśród priorytetów. Nie da się jej jednak zapewnić bez odpowiednich działań, które muszą prowadzić wykwalifikowani pracownicy różnego szczebla korzystając z narzędzi najwyższej klasy. Na konferencji „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych”, która odbyła się 08.09.2021 w Radomsku zebrali się uczestnice, którzy z jednej strony chcieli podnieść swoje kompetencje, a z drugiej zapoznać się z technicznymi nowinkami, które mogą wspomagać działania służb UR. 18 prezentacji, 2 spotkania warsztatowe, niemal 30 wystawców i ponad 70 uczestników, to krótkie podsumowanie tego wydarzenia. Bezpiecznie, z zachowaniem odpowiednich środków ochronnych, w przyjaznej atmosferze.

Zakres tematyczny poruszanych zagadnień był niezmiernie szeroki. Automatyka i pomiary, technika napędowa, łożyskowanie i technika montażu, zapewnienie bezpieczeństwa i czystości na stanowisku pracy, wybór narzędzi, redukcja strat energii, diagnostyka ultradźwiękowa i drganiowa, a także prawne aspekty użytkowania maszyn. To wszystko i jeszcze więcej otrzymali uczestnicy konferencji technicznej, którą zorganizowała firma Axon Media. Wiedza teoretyczna oraz przykłady przedstawiane w trakcie kolejnych prezentacje to nie wszystko. Bogato wyposażone stoły wystawiennicze pozwalały każdemu chętnemu na dotknięcie, przetestowanie i zobaczenie ciekawego sprzętu, urządzeń, narzędzi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się układy bezprzewodowego monitorowania maszyn, a także stanowiska na których można było samodzielnie wykonać pomiar ultra dźwiękowych pozwalający na ocenę stanu łożyska.

Uwagę przykuwały również nowe typy łożysk tocznych oraz ślizgowych, nakrętki zapobiegjące samoczynnemu odkręcaniu się śrub oraz nowoczesne klucze dynamometryczne. Nie bez echa przeszły również pokrowce pozwalające na izolację cieplną dowolnego obiektu, a także systemy wspomagające zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Wysokowydajne systemy do gromadzenia i analizy danych produkcyjnych oraz nadzoru nad maszynami i liniami produkcyjnymi, a także systemy wizyjne oferujące różny zakres możliwych do przeprowadzenia analiz stanowiły również ważny podobszar prezentowanych rozwiązań. Zapewnienie czystości na stanowisku pracy, a także czyszczenie jako operacja technologiczna zostały przedstawione w niezwykle obrazowy sposób, ze szczególnym wskazaniem konieczności doboru optymalnego rozwiązania dla danej aplikacji. Usługi również nie zostały pominięte. Nowoczesne rozwiązania w zakresie serwisu  serwomotorów oraz elementów automatyki, a także możliwości redukcji kosztów przez elastyczny wynajem maszyn zostały przybliżone uczestnikom konferencji. Oprócz typowo technicznych aspektów nie można pominąć strony prawnej. Bezpieczeństwo pracowników, a także wymogi stawiane firmom w zakresie konieczności prowadzenia przeglądów okresowych i specjalnych były przyczynkiem do ożywionej dyskusji. Problemy te dotykają wielu firm, stąd takie duże zainteresowanie szczegółami omawianych zagadnień.

Warsztaty techniczne stanowiły ukoronowanie całego wydarzenia. Ultradźwiękowy monitoring stanu maszyny oraz pomiary wibrodiagnostyczne maszyn przemysłowych stanowiły filary omawianych rozwiązań. Uczestnicy warsztatów mieli okazję oprócz teorii poznać wiele praktycznych wytycznych, a także porad, które niewątpliwie wpłyną pozytywnie na podejmowane w ramach zakładów pracy działania.

Każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat potwierdzający aktywny udział w konferencji, a także zaproszenie do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach.