PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Maksymalizacja efektów finansowych, zapewnienie większej personalizacji produktów wysokiej jakości, utrzymanie odpowiedniego poziomu wydajności,  a także wiele innych celów przyświeca obecnym przedsiębiorcom, którzy chcą budować lub utrzymać pozycję na rynku. Organizacyjne aspekty mają w tej materii duże znacznie, jednak techniczna strona nie może zostać pominięta. Zapewnienie wysokiej gotowości parku maszynowego, ograniczenie liczby nieplanowanych przestojów i unikanie związanych z tym niejednokrotnie wysokich kosztów. Spełnienie tych założeń wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry zajmującej się utrzymaniem ruchu, a także zastosowaniem nowoczesnych narzędzi sprzętowych oraz programowych wspomagających jej działania. Doskonałą okazję do uaktualnienia wiedzy mieli uczestnicy konferencji Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych zorganizowanych przez firmę Axon Media w Rzeszowie (16.11.2021). Ponad 70 uczestników miało możliwość wysłuchania 17 prezentacji obejmujących szeroki zakres zagadnień związanych z utrzymaniem ruchu.

Monitorowanie i diagnostyka maszyn i urządzeń ma kardynalne znaczenie w zapewnieniu odpowiednie niezawodności. W tej dziedzinie z pomocą może przyjść szereg technik i metod pomiarowych. Można mierzyć poziom ultradźwięków, temperatury oraz mierzyć i analizować sygnały drganiowe. Szacuje się, że wprowadzanie nowoczesnych metod ciągłego monitorowania opartych o urządzenia IoT może zwiększyć wydajność produkcji nawet o 25-30%.
Jednym z ciekawszych zagadnień omawianych w trakcie konferencji było zapewnienie czystości oleju. Analiza przyczyn awarii układów hydraulicznych wykazała, że 80% usterek powodują zanieczyszczenia oleju. Wskazano na wiele zalet stosowania filtracji bocznikowej, kiedy to instalujemy układ, samodzielny, całkowicie niezależny od systemu głównego z  własną pompą i silnikiem. Dodatkowo nie ma potrzeby wyłączania głównego układu hydraulicznego w trakcie konserwacji lub wymiany filtrów. Ważną rzeczą jest również monitorowanie stanu olej, w tym zliczanie ilość cząstek stałych stanowiących zamieczyszenie. Nowoczesne technologie pozwalają na taki pomiar, w którym redukowana jest liczba pęcherzy, które mogą zostać zaliczone do zbioru zanieczyszczeń np. metalicznych.

Kolejna istotna kwestia dotyczyła właściwego doboru łożysk, ponieważ ich uszkodzenia stanowią w ponad połowie przypadków przyczynę uszkodzenia powszechnie stosowanych maszyn. W zależności od maszyny, jej obciążenia, gabarytów czy prędkości obrotowej stosowane mogą być m.in. łożyska ślizgowe, także polimerowe oraz łożyska toczne. W obu przypadkach wybór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego, a także materiału, z którego łożysko jest wykonane będzie miał wpływ na żywotność łożyska. W aplikacjach, kiedy możliwe jest zastosowanie łożyska ślizgowych, na szczególną uwagę zasługuje ich samosmarowość, co powoduje brak konieczności przesmarowywania oraz zachowanie wysokiej czystości węzła łożyskowego.
W trakcie prezentacji omówiono również innowacyjne modele biznesowe, które wspomagają proces serwisowania napędów oraz innych komponentów układów automatyki. Serwis wymienny, dedykowane magazyny, a także wiele innych udogodnień, również dla urządzeń pozbawionych już wsparcia producenta, sprawia, że w obecnych czach, kiedy łańcuch dostaw są zachwiane, możliwe jest utrzymanie ciągłości pracy wielu instalacji przemysłowych.
Na zakończenie konferencji odbyły się warsztaty praktyczne. Uczestnicy mogli wybrać tematykę związaną z zastosowaniem i obsługą interfejsu IO-Link będącego jednym z fundamentalnych protokołów powszechnie używanych w nowoczesnych zastosowaniach lub praktyczne wskazówki wspomagające termograficzne badanie instalacji przemysłowych. Spore zainteresowanie oraz ożywiona dyskusja