PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności jest jednym z głównych zadań służb utrzymania ruchu. Po wielu miesiącach oczekiwania pracownicy wielu firm mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się najnowszymi technologiami, a także przeprowadzenia rozmów zarówno technicznych, jak i biznesowych na temat wielu aspektów dotyczących szeroko pojętej eksploatacji maszyn i urządzeń. W pełnym reżimie sanitarnym, we wtorek 15.06.2021 w Starachowicach firma Axon Media zorganizowała konferencję techniczną: „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych”. Po wszystkich, zarówno uczestnikach, jak i wystawach i prelegentach, widać było, jak bardzo brakowało w ostatnich miesiącach tego typu spotkań i jak bardzo są one potrzebne.

 

Tematyka wydarzenia była dobrana pod kątem pokrycia jak najszerszego spektrum problemów i wyzwań, z którymi można sią spotykać podczas codziennej pracy w zakładach produkcyjnych. Jednym z przewodnich tematów było monitorowanie maszyn i procesów w zakresie pomiarów temperatury, zarówno kontaktowych i ja bezkontaktowych (termowizja), pomiarów i analizy ultradźwięków, a także drgań. Poruszono także zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa układów AKPiA w tym również układów napędowych, pod względem doboru odpowiednich komponentów w szafach sterowniczych, jak i serwisowania i napraw napędów, sterowników, zasilaczy.

 

Nie mniej ciekawe prezentacje dotyczyły łożyskowania, z zastosowaniem nowoczesnych łożysk baryłkowych krytych blaszkami, a także filtracji olejów w układach hydraulicznych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się dlaczego ważna jest filtracja nowego oleju i jak zjawiska atmosferyczne mogą wpłynąć na to co dzieje się w beczce z olejem. W tracie jednej z prelekcji przedstawiono innowacyjną metodę zapobiegania niekontrolowanemu odkręcaniu się śrub za pomocą specjalnych podkładek, które mogą być wielokrotnie stasowane. Nie pominięto niezwykle istotnych, również z ekonomicznego punktu widzenia, problemu izolacji instalacji cieplnych, a także właściwego zabezpieczenia w media techniczne całych zakładów przy zastosowanie instalacji próżni centralnej. Nie zabrało także nowych technologii w zakresie utrzymania czystości na zakładzie.

 

Spore poruszenie wywołały wśród uczestników wystąpienia dotyczące prawnych zagadnień związanych z prowadzeniem przeglądów w trakcie użytkowania maszyn, a także perspektyw wdrażania sztucznej inteligencji w zakresie monitorowania i diagnozowania maszyn.

 

Rozmowy z uczestnikami pozwoliły partnerom wydarzenia dotrzeć bezpośrednio do osób zainteresowanych ich produktami lub usługami. Każdy z uczestników mógł natomiast zobaczyć, przetestować i ocenić prezentowane urządzenia i technologie. Dzięki temu w ich firmach z branży autmotive, metalurgicznej, produkcyjnej i wielu innych będzie można wdrażać nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu niezawodności maszyn zaangażowanych w prowadzenie rozmaitych procesów produkcyjnych i technologicznych. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele wielu ośrodków dydaktycznych, poszukując inspiracji, jak i rozwiązań, w zakresie których należy kształcić przyszłą kadrę inżynierską.

 

Autor: Wojciech Jamrozik