PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Pierwsza konferencja firmy Axon Media w Suwałkach, ponad 90. w jej bogatym dorobku, zgromadziła 16 września inżynierów zainteresowanych rozwiązaniami wspomagającymi „niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych”. Uczestnicy zapoznali się z nowinkami technicznymi, przykładami dobrych praktyk oraz sposobami rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich zakładach pracy.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a patronat honorowy sprawowali m.in.: Prezydent Miasta Suwałk, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego.

Odpowiedzi na główne pytanie, jak zapewnić niezawodność i ciągłość produkcji, udzielali przedstawiciele ponad 20 firm oferujących rozwiązania w tym obszarze. W ramach konferencji odbyło się aż 18 prelekcji.

Uczestnikom zaprezentowano m.in. zjawisko mikrofiltracji, sposoby wykorzystania termowizji w diagnostyce, przykłady zastosowań łożysk dzielonych oraz rozwiązania dynamometryczne. W ramach tematyki bezpieczeństwa przedstawiono popularne metody zabezpieczania przed samoczynnym odkręcaniem się śrub. Przybliżono problem doboru kabli do maszyn oraz urządzeń w świetle aktualnych przepisów i rozporządzeń. Omówiono także inteligentne rozwiązania mobilne w transportowaniu ciężkich ładunków, poprawiające wydajność i niezawodność procesów oraz bezpieczeństwo pracy.

Sporo miejsca poświęcono tematyce monitoringu, np. parametrów krytycznych (temperatura, ciśnienie, zapylenie…) w utrzymaniu ruchu, w celu identyfikacji problemów. Zgodnie z duchem czasów nawiązano do koncepcji Przemysłu 4.0, prezentując kompleksowe podejście do diagnostyki drgań i monitoringu zużycia mediów, np. za pomocą wpięcia maszyn w system informatyczny firmy oraz monitorowania stanu maszyn. W ramach tematu oszczędności przybliżono sprawdzone rozwiązania z zakresu redukcji kosztów przestoju, wymuszonej modernizacji i magazynu części, a także obejmujące zastosowanie polimerów, które zapewniają niższe koszty automatyzacji, przewidywalność i bezobsługowość.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty techniczne, które obejmowały termowizyjne badania instalacji przemysłowych.

W ramach konferencji poruszono wiele tematów ważnych dla sektora produkcji, a ożywione dyskusje kontynuowano podczas przerw w kuluarach. Uczestnicy chwalili dobór tematów i zwięzłość prezentacji, doceniali ich wysoki poziom merytoryczny. – „Pierwszy raz biorę udział w takiej konferencji i jestem mile zaskoczony samą konferencją i przedstawianymi rozwiązaniami. Myślę, że zaowocuje to nawiązaniem współpracy z niektórymi firmami, prezentującymi swoje rozwiązania” – mówił jeden z nich. – „Zdobytą podczas konferencji wiedzę przekażę moim szefom i na pewno będzie szybki oddźwięk”.

W prezentacjach przytaczano realne przykłady z zakładów produkcyjnych, co najlepiej przemawia do uczestników. Podczas przerw, na stoiskach wystawienniczych mogli zapoznać się z rozwiązaniami, osobiście je przetestować, podzielić się własnymi doświadczeniami albo szukać sposobów rozwiązania najbardziej palących problemów w swoich zakładach.

Z kolei partnerzy chwalili organizację konferencji oraz doceniali zadawane pytania, bo były one dowodem zainteresowania uczestników prezentowaną tematyką. Podkreślali też największe korzyści z udziału, czyli możliwość poznania aktualnych i przyszłych potrzeb rynku oraz kierunku, w jakim powinni rozwijać swoje rozwiązania.

Konferencje firmy Axon Media odbywają się na terenie całej Polski. Doświadczenia zbierane przez wystawców w różnych regionach owocują dostosowywaniem oferty do konkretnych potrzeb. Rozmowy B2B zawsze przynoszą wymierne korzyści zarówno dostawcom rozwiązań dla sektora produkcji, jak i inżynierom pragnącym zmodernizować swoje firmy i usprawnić pracę.