ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Czwarta konferencja w Rzeszowie, a jednocześnie ponad 60. w bogatym dorobku organizatora, firmy Axon Media, poświęcona była tematyce niezawodności i utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. 12 czerwca 2019 r. przybyli na nią tłumnie inżynierowie zainteresowani nowinkami technicznymi, przykładami dobrych praktyk oraz rozwiązaniami, które zapewnią optymalizację pracy w ich zakładach. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Miasta Rzeszowa.

 

Jak zapewnić niezawodność produkcji? Odpowiedzi na to pytanie udzielali przedstawiciele 33 firm, prezentujący swoje rozwiązania podczas prelekcji lub na stoiskach. W wystąpieniach wielu prelegentów pojawiały się hasła Przemysł 4.0, IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) oraz praca w chmurze. Prezentowane rozwiązania często poparte były realnymi przykładami z zakładów produkcyjnych w Polsce.

 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z możliwościami wykorzystania w diagnostyce pomiaru wspomaganego podczerwienią (termowizja zapewnia lokalizację anomalii temperaturowych, identyfikację zagrożeń i nierozpoznanych potencjalnych problemów), a także zjawiska magnetostrykcji (bezkontaktowy pomiar położenia i poziomu) z prezentacją „na żywo” najnowszego czujnika dla Industry 4.0. Bezpieczną produkcję zapewnia również wykorzystanie technologii pomiaru ultradźwięków w diagnostyce łożysk, w inspekcji urządzeń elektrycznych, w detekcji wycieków sprężonych gazów…

 

Dużo miejsca poświęcono rozwiązaniom bezprzewodowego monitoringu maszyn w Przemyśle 4.0, np. pomiar drgań i temperatury dla rozproszonego parku maszynowego w celu zautomatyzowania strategii UR, integracja technologii predykcyjnych w celu kompleksowej, dokładnej diagnozy maszyn.

 

Zaprezentowano też metody ochrony i bezpieczeństwa produkcji (zabezpieczenie linii produkcyjnych przed przepięciami, „obrona w głąb”, cyberbezpieczeństwo…), a także zintegrowane systemy akwizycji danych pomiarowych (platformy do analizy, raportowania i archiwizacji, diagnostyka drganiowa offline, online, telemonitoring).

 

Przybliżono również takie tematy, jak optymalizacja pracy warsztatu, zalety stosowania izolacji termicznej na armaturze przemysłowej, dobór właściwej technologii do usuwania zanieczyszczeń na hali, automatyzacja smarowania (gdy np. punkty smarownicze znajdują się w miejscach niebezpiecznych i trudnodostępnych), a także wsparcie serwisowe działów UR, efektywność energetyczna w sieciach sprężonego powietrza oraz nowoczesne systemy zasilania (z monitorowaniem ich statusu).

 

Podsumowaniem konferencji była prelekcja „Jak oszczędzić czas?”. Uczestnicy poznali 5 ważnych zasad oszczędzania czasu jako nadrzędnego zasobu zakładu produkcyjnego oraz w czym pomoże doradca.

 

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Warsztaty „IO-Link w praktyce” dotyczyły możliwości systemu IO-Link (m.in. narzędzia do parametryzacji urządzeń, integracja ze sterownikiem PLC Siemens, diagnostyka urządzeń). Z kolei tematem drugich warsztatów była „energia pod kontrolą” (budowa podstawowego układu monitoringu energii elektrycznej, łączenie zestawów w system sieciowy, nadrzędne zarządzanie energią).

 

Uczestnicy konferencji doceniali wysoki poziom merytoryczny prelekcji oraz ciekawy dobór uzupełniających się tematów. Podczas przerw w kuluarach wypytywali o możliwości rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich przedsiębiorstwach.

 

– Zebrałem bardzo dużo materiałów do analizy, by teraz na spokojnie zastanowić się, co gdzie kupić, żeby było lepiej, bezpieczniej i efektywniej – wyjaśniał Tomasz Szelc z firmy Perfektech. – Towarzyszące konferencji stoiska z produktami uświadomiły mi istnienie sprzętu wspomagającego pracę niemal tak efektywnie jak ludzki wzrok czy dotyk. Mało tego, ten sprzęt dziś już nie jest kosmicznie drogi, ale w zasięgu małych firm, co jest dla mnie szczególnie ważne.

 

Z kolei partnerzy chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz możliwość poznawania potrzeb rynku, a to dla nich nieocenione korzyści.

 

 

FOTORELACJA