ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA


Trzecia konferencja firmy Axon Media w Wielkopolsce okazała się kolejną rekordową w bogatym dorobku organizatora. 16 prelekcji, 31 wystawców, ponad 100 uczestników – te liczby robią wrażenie.

W konferencji „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych” przeprowadzonej 24 maja 2018 r. w Luboniu k. Poznania uczestniczyli inżynierowie zainteresowani nowymi rozwiązaniami w dziedzinie utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Tematy poszczególnych wystąpień budziły duże zainteresowanie, prelekcje o różnorodnej tematyce zapewniały możliwość pogłębiania wiedzy.

Jako swoiste motto konferencji niech posłuży hasło użyte przez jednego z prelegentów: „Jakość czy jakoś” – w kontekście opłacalności rozwiązań. Uczestnicy poznali m.in. trendy w codziennej pracy służb utrzymania ruchu, w tym rozwiązania z obszaru oprogramowania i automatyki przydatne do podejmowania decyzji, rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 – kontrolowanie maszyn i narzędzi (np. za pomocą RFID), sieć przyszłości (interfejs IO-Link), monitoring przestrzeni i pomiary wszelkiego rodzaju.

Zaprezentowano też sposoby optymalizacji pracy warsztatu, utrzymania czystości w obszarze produkcji, redukcji czasów przestojów (np. dzięki optymalizacji instalacji lub użyciu zautomatyzowanego smarowania czy rozwiązań bezsmarowych i bezobsługowych), metody diagnostyki maszyn (definiowanie bazy pomiarowej, ocena skuteczności technik pomiarowych). Poruszano bardzo ważny w epoce Big Data problem przechowywania i analizy danych pomiarowych – lokalnie lub w chmurze.

Przybliżono również zalety wykorzystania termowizji, technologii ultradźwiękowej oraz komunikacji radiowej, a także systemów sprężonego powietrza.

Rozwiązania zaprezentowali przedstawiciele firm: 7bar, AS Instrument Polska, Beko Technologies, Berner Polska, ifm electronic, igus, Impex-Saro, KameryIR, Kärcher Polska, Murrelektronik, NMG, Pepperl+Fuchs, Pneumat System, Pruftechnik Wibrem, Turck, UE Systems. Prelekcje wzbogacone były przykładami zastosowania rozwiązań w różnych aplikacjach na świecie i w Polsce, bo żywe przykłady najlepiej przemawiają do słuchaczy.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowały takie organizacje, jak: Krajowa Izba Gospodarcza (wszyscy uczestnicy otrzymali poświadczone przez nią imienne certyfikaty), ZPP Wielkopolska, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle warsztaty techniczne „IO-Link w praktyce” – prowadzone przez przedstawicieli firmy ifm electronic oraz „Dobre praktyki efektywnego i bezpiecznego użytkowania sprężonego powietrza” – tematykę tę omówili przedstawiciele firmy 7bar.

O potrzebie organizowania takich spotkań świadczy zaangażowanie uczestników – sala była wypełniona niemal do samego końca. Wielu uczestników skrzętnie notowało, inni dopytywali się o możliwość dostępu do treści prezentacji. Udział w takiej konferencji umożliwia śledzenie postępu technicznego i zapewnia możliwość wdrażania rozwiązań na miarę XXI w.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny ciekawych prelekcji. Podczas przerw starali się pogłębić wiedzę albo uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się w swoich przedsiębiorstwach. Dzielili się także swoimi doświadczeniami.

Z kolei partnerzy chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz możliwość wysłuchania „głosu rynku”, czyli rozmowy z uczestnikami zainteresowanymi wdrożeniem prezentowanych rozwiązań w swoich zakładach produkcyjnych.


FOTORELACJA