ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W konferencji technicznej zorganizowanej 1 marca 2018 r. przez firmę Axon Media w Płocku uczestniczyli inżynierowie zainteresowani nowościami technicznymi w dziedzinie utrzymania ruchu, sprawnego zarządzania parkiem maszynowym, ograniczania czasu przestojów produkcyjnych. To pierwsza konferencja w Płocku i… już 47 w bogatym dorobku organizatora.

Prelegenci omawiali rozwiązania pomagające w zwiększaniu efektywności kluczowych procesów zakładów produkcyjnych. Ich prezentacje zawierały przykłady wdrożeń omawianych produktów i rozwiązań, zilustrowane animacjami oraz filmami.

Pierwszy blok prelekcji obejmował tematykę usprawnień w obszarze utrzymania ruchu i dostarczał odpowiedzi na pytania: Jak optymalnie rozwiązać problem luzujących się śrub? Jak skutecznie przeprowadzać diagnostykę maszyn za pomocą istniejących obecnie na rynku technik pomiarowych? Jakie można stosować niezawodne systemy zasilania? Jak prawidłowe ustawienie geometrii maszyn korzystnie wpływa na ich stan techniczny oraz jakość produkowanych dóbr?

W drugim bloku wystąpień uczestnicy konferencji poznali korzyści z wykorzystania w zakładach produkcyjnych kamer termowizyjnych, automatycznych smarownic (zapewniających niezawodność eksploatacyjną urządzeń), bezpieczników topikowych, a także interfejsu IO-Link. Dowiedzieli się, jak zbudować poprawną sieć sprężonego powietrza, jak technologia ultradźwiękowa pomaga oszczędzać energię i podnosić niezawodność urządzeń.

Trzeci blok obejmował tematykę związaną z niezawodnością polimerowych rozwiązań w elementach budowy maszyn, najnowszymi rozwiązaniami diagnostyki drganiowej (technologia RDI), bezpieczeństwem i niezawodnością procesu produkcyjnego (m.in. dzięki zastosowaniu odpowiedniego okablowania). Poruszono w nim bardzo ważny temat zachowania czystości w obszarze produkcji poprzez dobór właściwej technologii do usuwania zanieczyszczeń. Swoistym podsumowaniem tego bloku i całej konferencji była prelekcja SPRYTny UR, czyli jak się po ludzku dogadać z maszyną.

Na zakończenie uczestnicy odebrali Imienne Certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle warsztaty techniczne „IO-Link w praktyce” prowadzone przez Bartosza Dudzińskiego (ifm electronic) – ich uczestnicy mogli poznać narzędzia do parametryzacji i diagnostyki urządzeń, oraz „Ultradźwiękowy monitoring stanu maszyn”, które poprowadził Jerzy Halkiewicz (UE Systems Europe), przybliżając m.in. badania: przekładni zębatych, przenośników taśmowych, łożysk wolnoobrotowych i siłowników hydraulicznych.

Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy chwalili profesjonalną, sprawną organizację konferencji oraz ciekawy dobór tematów i wysoki poziom merytoryczny prelekcji. Podczas przerw uczestnicy zadawali sporo pytań  i prosili o pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się w swoich przedsiębiorstwach.

A tak konferencję podsumował jeden z uczestników – dr Ryszard Nowicki z firmy GE/Bently Nevada: – Gratuluję organizatorom bardzo ciekawej konferencji, podziwiam liczebność uczestników i jestem pełen uznania dla zebranego grona prelegentów, którzy w sposób wartki i interesujący przedstawiają bardzo zróżnicowane treści – bez nadmiernej reklamy swoich rozwiązań. I tak na marginesie moja sugestia: dbając o podniesienie kultury Utrzymania Ruchu w kraju, można by przy okazji konferencji – poza warsztatami poświęconymi tematyce szczególnej – spróbować poprowadzić sesje edukacyjne poruszające problematykę poprawności wdrażania technik wspomagających UR. I tak np. wykorzystywane od wielu lat pomiary temperatury w węzłach łożyskowych są dość często zainstalowane w sposób daleki od zasad najlepszej praktyki i w konsekwencji jedynie iluzorycznie są pomocne w ocenie stanu technicznego. Życzę sukcesów podczas kolejnych edycji.FOTORELACJA