ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Pierwsza konferencja firmy Axon Media w Siedlcach, a jednocześnie ponad 60. w bogatym dorobku organizatora, poświęcona była tematyce niezawodności i utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. 20 marca 2019 r. przybyli na nią tłumnie inżynierowie zainteresowani nowinkami technicznymi, przykładami dobrych praktyk oraz rozwiązaniami, które będą mogli wykorzystać w swoich zakładach pracy. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Miasta Siedlce, Krajowa Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Jak zapewnić niezawodność produkcji? Odpowiedzi na to pytanie udzielali przedstawiciele 24 firm prezentujący swoje rozwiązania. Tematy poszczególnych prelekcji uzupełniały się, umożliwiając pogłębianie wiedzy. W wystąpieniach wielu prelegentów pojawiały się hasła Przemysł 4.0, IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) oraz aplikacje smart, wykorzystujące sztuczną inteligencję. Według jednego z prelegentów „zakup sprzętu nie jest problemem – problemem są fachowcy (np. diagnostycy), którzy potrafią ten sprzęt obsłużyć i maksymalnie wykorzystać uzyskiwane za ich pomocą informacje”. Dzięki rozwiązaniom Przemysłu 4.0 „podróżują dane, a nie fachowiec”, co usprawnia system podejmowania decyzji.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z możliwościami wykorzystania w diagnostyce pomiaru wspomaganego podczerwienią („termowizja to szósty zmysł”, umożliwia lokalizację anomalii temperaturowych, identyfikację zagrożeń i nierozpoznanych potencjalnych problemów), a także technologii RFID („klucz” do kontroli maszyn i narzędzi). Bezpieczną produkcję zapewnia również wykorzystanie technologii pomiaru ultradźwięków w diagnostyce łożysk, w inspekcji urządzeń elektrycznych, w detekcji wycieków sprężonych gazów…

Przybliżono także metody monitoringu stanu technicznego zespołów maszynowych, np. „Sensoring 4.0” oraz bezprzewodowego monitoringu (system pomiaru drgań i temperatury dla rozproszonego parku maszynowego). Zaprezentowano innowacyjne czujniki do zadań specjalnych (np. czujniki wibracji i temperatury do monitorowania stanu kluczowych napędów, enkodery indukcyjne, czujniki kontroli pobrań) – zgodnie ze strategią Przemysłu 4.0.

W ramach kontynuacji tematu omówiono zintegrowane systemy akwizycji danych pomiarowych, czyli platformy do analizy, raportowania i archiwizacji, do diagnostyki drganiowej (offline, online, telemonitoring), założenia i możliwości interfejsu IO-Link (korzyści z jego zastosowania).

Osiągnięciem Przemysłu 4.0 jest także smart plastics – zastosowanie tworzyw sztucznych w celu zwiększenia żywotności maszyn (wyeliminowanie smarowania, ograniczenie do minimum prac konserwacyjnych). Z kolei automatyzacja smarowania zapewnia radzenie sobie z problemami, gdy punkty smarownicze znajdują się w miejscach niebezpiecznych i trudnodostępnych.

Szukano również odpowiedzi na pytania: jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub (metody zabezpieczania śrub, wykorzystanie systemu klinującego) oraz jak dobrać właściwą technologię do usuwania zanieczyszczeń na hali (np. wykorzystanie suchego ludu), a także jakie są najlepsze metody na skrócenie czasu przestojów w instalacjach przemysłowych (optymalizacja instalacji i redukcja okablowania). Zaprezentowano także nowoczesne systemy zasilania oraz przykłady wsparcia serwisowego działów UR i zapewnienia optymalizacji pracy warsztatu (np. wynajem wózków narzędziowych).

Podsumowaniem konferencji była prelekcja „Jak usprawniać bezinwestycyjnie?” (Instytut Doskonalenia Produkcji). Uczestnicy poznali odpowiedzi na pytania: Jak wygląda idealne Utrzymanie Ruchu? Co powinien wiedzieć szef produkcji? Czy do usprawnienia potrzebny jest doradca?

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze dotyczyły niezawodności zasilania maszyn (m.in. projektowanie systemu MICO Pro, konfiguracja oprogramowania w środowisku Windows). Z kolei tematem drugich warsztatów była „energia pod kontrolą” (budowa podstawowego układu monitoringu energii elektrycznej, łączenie zestawów w system sieciowy, nadrzędne zarządzanie energią).

Uczestnicy konferencji doceniali wysoki poziom merytoryczny prelekcji oraz ciekawy dobór uzupełniających się tematów. W dodatku zastosowania produktów i rozwiązań często poparte były realnymi przykładami z zakładów produkcyjnych, co najlepiej do nich przemawiało. Podczas przerw w kuluarach chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami albo wypytywali o możliwości rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich przedsiębiorstwach. Podkreślali też zalety takich spotkań, dzięki którym mogą śledzić postęp techniczny na świecie i w Polsce.

Z kolei partnerzy chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz podkreślali największe dla nich korzyści, czyli możliwość poznawania potrzeb odbiorców ich rozwiązań.FOTORELACJA