ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Jak zapewnić niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych? Odpowiedzi na to pytanie poznali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez firmę Axon Media 16 października 2019 r. w Licheniu Starym k. Konina. W konferencji wzięli udział inżynierowie pragnący pogłębić wiedzę, poznać najlepsze praktyki, sprawdzić działanie skutecznych narzędzi i rozwiązań.

Podczas konferencji omówiono wykorzystanie technologii ultradźwiękowej, np. do inspekcji stanu łożysk oraz innych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, do detekcji wycieków sprężonych gazów, poprawności pracy odwadniaczy pary. Technologia termowizyjna natomiast („szósty” zmysł w utrzymaniu ruchu) umożliwia lokalizację anomalii temperaturowych czy wczesną identyfikację zagrożeń. Przybliżono także metody zarządzania sprężonym powietrzem (jednym z najdroższych mediów), w tym analizę pomiarów jego parametrów. Opisy stosowanych technologii poparte były realnymi przykładami z zakładów produkcyjnych.

Zaprezentowano również efektywne rozwiązania w utrzymaniu ruchu, np. technologię RFID, różnego rodzaju systemy: wizyjne, pomiaru położenia, pozycjonowania wizyjnego. Przybliżono metody diagnostyki stanu łożysk tocznych (najbardziej krytycznych części maszyn) oraz zasady działania bezprzewodowego systemu zdalnego monitorowania maszyn w Przemyśle 4.0.

Przedstawiono innowacyjne czujniki do zadań specjalnych, np. czujniki: wibracji, temperatury, prędkości obrotowej, kontroli pobrań, enkodery indukcyjne. Zaprezentowano czujniki montowane na stałe w celu zapewnienia podglądu online oraz oprogramowanie zbierające informacje z pojedynczych czujników, zintegrowane z systemami SCADA, MES, ERP ‒ zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.

Uczestnicy dowiedzieli się także, jak skutecznie rozwiązywać problem luzujących się śrub, np. dzięki podkładkom klinującym. Z kolei laserowe systemy pomiarowe sprawdzają się w procesie instalacji maszyn przemysłowych, np. w procedurach osiowania wałów.

Omówiono wsparcie serwisowe działów UR, optymalizację pracy warsztatu (np. wynajem wózków narzędziowych), sposoby zapewnienia bezobsługowej pracy komponentów. Zaprezentowano zalety izolacji termicznej stosowanej na armaturze przemysłowej, z konkretnymi przykładami aplikacji w Polsce i za granicą, a także dobór właściwej technologii do usuwania zanieczyszczeń w celu zapewnienia przyjaznego środowiska pracy

Swoistym podsumowaniem konferencji była prelekcja „Jak oszczędzić czas”, podczas której przedstawiono 5 ważnych zasad zgodnych z ideą Lean Manufacturing oraz ważną rolę doradcy, który wspomoże w usprawnieniu produkcji.

Po zakończeniu konferencji odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze z nich, poświęcone „tworzeniu kultury niezawodności zasilania maszyn”, obejmowały m.in. monitoring stanu łożysk, badanie przekładni zębatych, przenośników taśmowych, łożysk wolnoobrotowych i siłowników hydraulicznych. Natomiast słuchacze drugich warsztatów poznali praktyczne podejście do diagnostyki drganiowej oraz narzędzia do parametryzacji i wizualizacji.

Uczestnicy entuzjastycznie oceniali dobór tematyki i wysoki poziom prelekcji. Jedni przyjechali ze skrystalizowanymi oczekiwaniami, świadomi potrzeb w ich przedsiębiorstwach, inni pragnęli poznać najnowsze rozwiązania przydatne w konkretnej branży. Profesjonalizm obu stron widoczny był podczas rozmów w kuluarach, gdy omawiano problemy występujące w codziennej pracy. Aby zapewnić niezawodność i ciągłość produkcji, niezbędna jest najświeższa wiedza i wymiana doświadczeń. Z kolei prelegenci cieszyli się z możliwości poznawania potrzeb rynku.

FOTORELACJA