ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Sprawne działanie służb utrzymania ruchu jest często gwarantem utrzymania wysokiego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw. Wysoka niezawodność, szybkie reagowanie na wszystkie symptomy powstających awarii, a także optymalizację zużycia wszystkich mediów energetycznych oraz materiałów eksploatacyjnych są niezwykle ważnymi zagadnieniami. Tym wszystkim tematom poświęcona była konferencja Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych, która odbyła się 25 września 2019 roku w Opolu. To już czwarty raz, kiedy w trakcie konferencji zorganizowanej w Opolu przez firmę Axon Media inżynierowie (i nie tylko) z branży utrzymania ruchu mogli zapoznać się nowinkami technicznymi oraz wieloma fachowymi poradami prezentowanymi przez przedstawicieli wielu czołowych firm z branży mechanicznej, automatyki, napędów oraz wielu innych. Warto wspomnieć, że słowa jednej z uczestniczek, która stwierdziła, że już po pierwszym bloku prezentacji i wizytach na stoiskach wystawienniczych zaprosiła przedstawicieli kilku firm do swojego zakładu. Liczba uczestników, którzy wysłuchali wszystkich 16 wystąpień, a także odwiedzili stoiska ponad 30 wystawców świadczyła o wysokim zainteresowaniu tematem. Dodatkowo spośród ponad 80 uczestników konferencji, co najmniej kilkanaście osób wróciło po nowe kontakty oraz wiedzę, ponieważ byli obecni na poprzednich wydarzeniach realizowanych przez Axon Media w Opolu i m.in. Wrocławiu.

 

Tematyka wystąpień była niezwykle zróżnicowana. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prezentacji o różnorodnych komponentach, związanych z automatyką i pomiarami w zakładach produkcyjnych. Zarówno zasilacze, moduły IO, jak i czujniki najwyższej jakości są w wielu obszarach kluczowe w kontekście zapewnienia ciągłości oraz wysokiej wydajności produkcji. Prelegenci przedstawili zalety oraz wady wielu protokołów komunikacyjnych przeznaczonych do różnych zastosowań ja np. AS-Interface, czy IO-Link. Z punktu widzenia pomiarów, a także diagnozowania maszyn ciekawe były prelekcje na temat bezprzewodowych systemów do pomiaru drgań, a także prezentacje oprogramowania wspomagającego rozpoznanie stanu maszyny.


Osobną grupę prezentacji stanowiły te, w których przedstawiono bezkontaktowe metody pomiarów użyteczne w praktyce utrzymania ruchu. Mowa tu o pomiarach ultradźwięków oraz temperatury (kamery termowizyjne). Ultradźwięki pozwalają na szybką detekcję oraz lokalizację punktowych uszkodzeń, takich jak wycieki np. sprężonego powietrza, czy diagnostykę łożysk. Termowizja natomiast to narzędzie pozwalające na jednoczesny pomiar temperatury wielu obiektów, także tych trudnodostępnych bądź odległych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji praktycznych na temat optymalizacji instalacji sprężonego powietrza, detekcji wycieków. Sprężone powietrze niesłusznie uznawana za jedno z najtańszych mediów charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie obszerności. Średnio 30% sprężonego powietrza wytwarzanego w instalacji jest tracone na wycieki. Działając krok po kroku, możliwe jest samofinansowanie inwestycji tylko dzięki poczynionym oszczędnościom.


Uczestnicy mieli okazję wysłuchać również stojącej na bardzo wysokim poziomie prezentacji dotyczącej projektowania i doboru łańcuchów do przekładni. Dobór liczby zębów kół zębatych oraz wytyczne, kiedy użyć łańcucha pojedynczego, a kiedy podwójnego były tylko wybranymi przedstawionymi zagadnieniami. Uzupełnieniem tego tematu była prezentacja o nowych trendach w technice smarowania, a także samosmarowych łożyskach z trybopolimerów oraz wytrzymałych prowadnikach kablowych.

 

Tematami dopełniającymi zakres merytoryczny konferencji były utrzymania porządku w miejscu pracy, a także zapewnienie odpowiedniego parku narzędziowego oraz zapasu elementów złącznych. Czyste miejsce pracy to nie tylko komfort i bezpieczeństwo pracowników, ale także większa niezawodność i wydajność. Podobnie można rozpatrywać zagadnienie wynajmu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i wózków narzędziowych. Dzięki temu zapewnione jest zawsze zaplecze dla działu UR, bez konieczności dużych inwestycji w park narzędziowy. Serwis silników, serwomotorów oraz komponentów automatyki był tematem kolejnej prezentacji. Koncepcje serwisu wymiennego, jak również utworzenia magazynu dedykowanego komponentów spotkały się ze znacznym zainteresowaniem słuchaczy.

 

Całość wystąpień merytorycznych zamknęła niezwykle ciekawa prezentacja o aspektach prawnych związanych z wymaganymi prawnymi w zakresie przeglądów maszyn. Omówiono zarówno zakres, jak i okoliczności, kiedy należy wykonać poszczególne typy przeglądu. Wspomniano również o odpowiedzialności, za uchybienia związane zwykonywaniem przeglądów.

 

Po zakończonych prelekcjach i wyczerpujących rozmowach przy stoiskach wystawienniczych, uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy podczas warsztatów praktycznych. Dotyczyły one zastosowania interfejsu AS-I w praktyce, a także optymalizacji w systemach sprężonego powietrza. Nie tylko uczestnicy docenili poziom konferencji. Również wystawcy wysoko ocenili poziom organizacyjny, jak i wiedzę fachową ponad 80 uczestników środowej konferencji.

FOTORELACJA