PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNER BEZPIECZENŚTWA
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRON TARGOWY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Zorganizowana 30 września w Olsztynie konferencja „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych” wzbudziła zainteresowanie inżynierów szukających nowinek technicznych, przykładów dobrych praktyk oraz sposobów rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich zakładach pracy. To 90. konferencja w bogatym dorobku organizatora, firmy Axon Media, a druga po dłuższej przerwie wywołanej obecną sytuacją.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego.

Odpowiedzi na główne pytanie, jak zapewnić niezawodność i ciągłość produkcji, udzielali przedstawiciele ponad 20 firm oferujących rozwiązania w tym obszarze. W ramach konferencji odbyło się 14 prelekcji.

W czasie konferencji zaprezentowano wykorzystanie termowizji w diagnostyce, która przydaje się „wszędzie, bo ciepło jest wszędzie” – każde medium generuje bowiem straty w postaci wydzielanego ciepła, co ma wpływ na dalszą eksploatację instalacji, a termowizja pomaga wykrywać anomalia i analizować rozkłady ciepła. Omówiono także diagnostykę stanu łożysk tocznych (jako najbardziej krytycznych części maszyn), w tym specjalizowane pomiary wysokoczęstotliwościowe drgań.

Przybliżono nowe formy laserowego osiowania maszyn, np. ustawianie maszyn z wałem Cardana w specjalnej procedurze oraz maszyn pionowych, rozpoznawanie zmian ich pozycji, działanie symulatora przesuwu maszyn w pionie i poziomie – jako innowacje oszczędzające czas.

Tradycyjnie nawiązano do koncepcji Przemysłu 4.0, prezentując m.in. polimerowe rozwiązania do aplikacji w ruchu, bezobsługowe systemy łożyskowania, aplikacje robotyczne. Szczegółowo zaprezentowano założenia oraz możliwości interfejsu IO-Link, dzięki któremu informacje zbierane z czujników na hali są przesyłane do systemów IT (np. ERP), zapewniając podejmowanie lepszych i szybszych decyzji biznesowych.

W ramach tematyki bezpieczeństwa omówiono innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w automatyce umożliwiające: nadzór, powiadamianie i archiwizację (identyfikacja źródła awarii, analiza problemu i prewencja). Zaprezentowano czujniki do pomiaru temperatury, bezpieczniki topikowe, a także popularne metody zabezpieczania śrub.

Jak oszacować trwałość i niezawodność obwodów bezpieczeństwa? Projektant systemu kontroli bezpieczeństwa musi wziąć pod uwagę jakość (w tym niezawodność) stosowanych komponentów. Prelegent przybliżył sposób wyznaczania statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznej awarii systemu.

Zaprezentowano również metody minimalizacji kosztów przestoju w oparciu o serwis wymienny i magazyn dedykowany. Podczas prelekcji dotyczącej technik filtracji oleju (ciągła, okresowa, rotacyjna, okazjonalna) uczestników interesowało, jakie są warunki brzegowe opłacalności takich inwestycji.

Na zakończenie konferencji odbyła się prelekcja przybliżająca nowe przepisy dot. systemu oceny zgodności wybranych wyrobów medycznych stosowanych obecnie w zakładach produkcyjnych. Uczestnicy dowiedzieli się, kiedy środki ochrony indywidualnej, tymczasowo używane na terenie zakładu, mogą nie być certyfikowane, a kiedy muszą posiadać oznaczenie CE i deklarację zgodności oraz jakie kary grożą pracodawcom za nieprzestrzeganie ww. przepisów. Następnie omówiono problem wymaganych prawem okresowych i specjalnych przeglądów maszyn. Takie kontrole to środek do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sprzętu roboczego zgodnie z wytycznymi producenta.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze obejmowały termowizyjne badanie instalacji przemysłowych oraz budynków. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jaki wpływ na pomiar mają parametry mierzonego obiektu oraz wiatr i nasłonecznienie. Z kolei podczas warsztatów „Laserowe osiowanie adaptacyjne” omówiono najnowsze metody osiowania maszyn.

Uczestnicy konferencji chwalili dobór tematów i zwięzłość prezentacji, doceniali ich wysoki poziom merytoryczny. – „Prelekcje bardzo ciekawe, widać dużą wiedzę prelegentów” – mówiło wielu z nich. W prezentacjach przytaczano realne przykłady z zakładów produkcyjnych, co najlepiej przemawiało do uczestników. Podczas przerw, na stoiskach wystawienniczych mieli możliwość zapoznania się z urządzeniami, które osobiście testowali, dzielili się swoimi doświadczeniami albo szukali sposobów rozwiązania najbardziej palących problemów.

Z kolei partnerzy chwalili organizację konferencji oraz doceniali wnikliwe pytania, wskazujące na duże zainteresowanie uczestników prezentowaną tematyką. Podkreślali też największe dla nich korzyści z udziału, czyli możliwość poznania aktualnych potrzeb rynku.

Partnerem bezpieczeństwa konferencji była firma igus.


FOTORELACJA